Бизнес

Исторически годишнини на ИДЕС

ИДЕС отбеляза ключови годишнини, като награди с почетни плакети институции и личности, допринесли за развитието на финансово-счетоводната сфера в България

Институтът празнува 90 години от възникването на независимия финансов одит в страната ни

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България отбелязва 3 важни за професията и областта годишнини през 2021 г. – 90 години от възникването на независимия финансов одит в България, 30 години от възстановяването на одиторската професия и 25 години от създаването на Института на дипломираните експерт-счетоводители. ИДЕС използва историческия повод, за да награди институциите и личностите, които в най-голяма степен са спомогнали за развитието на финансово-счетоводната сфера в страната ни. Признание получиха както членове на Института, работили за неговото създаване и утвърждаване, така и експерти и представители от външни организации и институции.

Председателят на ИДЕС Бойко Костов връчи почетен плакет на Министъра на финансите Валери Белчев, фокусирайки се върху ползите от тясното партньорство между двете институции и нуждата от непрестанен диалог по общественозначими финансово-счетоводни теми и в бъдеще. ИДЕС отправи признание и към председателя на Сметната палата Цветан Цветков и изрази благодарността си за ползотворното сътрудничество, „което няма измерение“. А благодарение на еднаквото разбиране за нужните промени, одиторската професия в България е успявала с общи усилия да върви напред.

Тържеството в тесен кръг продължи с награждаването на председателя на КПНРО проф. Огнян Симеонов и отправяне на благодарност за това, че неотменно се следва общата цел за подобряване качеството на одиторските услуги в полза на бизнеса и обществото. От своя страна проф. Симеонов изрази своя респект към професията и благодари на ИДЕС за значимия принос в обществено-политическия и икономическия живот на страната от 1931 г. до наши дни.

Признание за развитието на финансово-счетоводната сфера през последните години получиха също Иван Искров, председател на Комисията по бюджет и финанси в 39-ото Народно събрание и доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси – и двамата имащи отношение към одиторската професия и истински поддръжници на важните за ИДЕС каузи през годините.

„Силата на всяка една институция се получава, когато позитивите от нейната история и успехите ѝ се превръщат в традиция, а негативите и грешките – в научени уроци, които не се повтарят, за да може тя успешно да изпълнява своята мисия в защита на обществения интерес.“ – изтъкна председателят на ИДЕС Бойко Костов в своята реч към гостите. „Задължение и осъзната отговорност на ИДЕС е да насърчава добрите практики и етичното поведение, да бъде предвидим, надежден и полезен партньор на държавните институции, работодателските организации и университетите в страната. Това е нашият път и ние уверено ще продължим по него.“ – допълни той.

Доайените на одиторката професия – бившите председатели на ИДЕС, които са основните двигатели за основаването и утвърждаването на експерт-счетоводителите в България, също получиха признание за труда и усилията по пътя на израстването на Института до това, което е днес. Почетните плакети на Живко Бонев, проф. Стоян Дурин и проф. Михаил Динев бяха връчени в тесен кръг в сградата на ИДЕС, за да се спазят противоепидемичните мерки. Председателят Бойко Костов се обърна с емоционално благодарствено слово и открои значимия принос на всеки от председателите за развитието на одиторска професия, за възпитанието, знанието и мъдростта, които са пренесли в годините на последователите, учениците и съмишлениците си. 

Тримата бивши председатели са и сред първите 8 дипломирани експерт-счетоводители, положили основата на организацията преди 30 години. През октомври 1991 г. те се явяват на международна изпитна комисия, придобиват правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители и на свой ред започват да провеждат изпити в България, за да възстановят одиторската практика в страната. Това е и първата професия, която в преходния период може да се упражнява само след полагането на четири изпита в области, за които повечето хора не са чували.

Затова и за Института е от изключително значение да им отдаде почит и да ги награди за безпрекословната подкрепа за професията, за труда и визионерството, които са допринесли за днешния облик на ИДЕС. Сред тях са и Васко Райчев, също бивш председател на ИДЕС, Мария Страшилова и Димитър Желязков, които с емоционалните си слова успяха да развълнуват всички присъсващи гости.

Поради усложнената Covid обстановка в страната, почетните плакети на ИДЕС бяха връчени на официално събитие в намален състав, което членовете на Института можеха да проследят през лайфстрийм. На тържеството по различни причини не успяха да присъстват Рени Йорданова, Катерина Караиванова, Симеон Милев и Антон Свраков, които също са сред отличените представители на гилдията за своя значим принос в нейното развитие. Поздравителни адреси от множество международни браншови организации бяха излъчени като видео обръщения, в които отново бяха изтъкнати постиженията на ИДЕС в защита на обществения интерес и за развитие на финансово-счетоводната професия в България.

Предвиден е почетен плакет и за други личности, които съществено допринасят за развитието на одиторската сфера в страната през годините и въпреки че не успяха да се включат в официалната церемония, ще бъдат наградени на по-късен етап. Сред тях е Иван Костов, който като председател на Икономическата комисия във Великото народно събрание през 1991 г. участва в реформата на новия Закон за счетоводството, с който се възстановява независимият финансов одит в България. Това е първият закон на очакваната от всички икономическа реформа за преход към свободно стопанство и пазарна икономика.

Плакет ще получи и Менда Стоянова, с признание за значителния принос за подобряване на одиторката практика в страната като председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание през последните 13 години.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest