Одобрени са промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма

Министерският съвет прие промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. Одобрява се

Прочетете повече

Правителството отпусна допълнително 2 572 664 лева за част от дейностите по три национални програми за развитие на образованието

Правителството отпусна допълнително 2 572 664 лева на общините за 2020 г. за осигуряване на част от дейностите по националните

Прочетете повече

Изменя се правителственото постановление относно създаването на Съвет за защита на интелектуалната собственост

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 267 от 2012 г. за създаване на Съвет за

Прочетете повече

Правителството одобри актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура

Министерският съвет одобри актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020-2027г. Този национален стратегически документ съдържа задълженията, които страната

Прочетете повече

Актуализира се НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР“

Правителството актуализира НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие

Прочетете повече

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за декември

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ с основните резултати от проведената на 1 декември неформална видеоконференция

Прочетете повече

Pin It on Pinterest