Европейският институт за иновации и технологии стимулира устойчивото възстановяване и растеж на секторите на културата и творчеството в Европа

Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне

Прочетете повече

ЕК инвестира 1,5 млрд. евро в новаторски проекти за чисти технологии

Европейската комисия отправя втората покана за представяне на предложения за широкомащабни проекти по линия на Фонда за иновации — една от най-големите

Прочетете повече

Манол Генов: Достъпът до обществен транспорт е в криза след десетилетие нехайство, диспропорции и схеми на властта

Десетки общини из държавата са в сериозна парализа на достъпа до обществения транспорт, пловдивски регион не прави изключение. Драстично редуцирани

Прочетете повече

Pin It on Pinterest