Определена е нова дата за отваряне на офертите за концесия на общинските плувни басейни в Габрово

Във връзка с провеждането на процедурата за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн,

Прочетете повече

Pin It on Pinterest