Община Хасково организира Традиционен мартенски базар

Община Хасково организира Традиционен мартенски базар за периода от 17.02.2020г. до 08.03.2020г., включително.

За желаещите да участват, общината ще предостави за ползване:

– 65 позиции за поставяне на стативи на площ с размери 2,00/2,00 м, на пл. „Атлантически“, пл. „Общински „ и ул. „Сан Стефано“

– 17 броя маси с площ 2,00 кв. м на Покрит книжен пазар

Заявления за участие ще се приемат в касов салон на общината от 27.01.2020г. до 31.01.2020г., включително.

Предвидените позиции за желаещите да участват в базара ще бъдат разпределени чрез жребий от Комисия, определена със заповед на Кмета на община Хасково и обявени на сайта на община Хасково на 05.02.2020г.

В периода от 06.02.2020г. до 07.02.2020г. заявилите участие в базара имат възможност да откажат предоставената им площ. След този срок на всички класирани участници ще бъде издадено разрешение за поставяне, за което ще дължат съответните такси определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Pin It on Pinterest