Без категория

Заместник-министър Неков: Около 1 млрд. тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на селскостопанска продукция в размер на 1,25 млрд. евро годишно

Селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти в следващите 40 години

Всяка година в ЕС около 1 милиард тона почва се отмиват от ерозия, което води до загуба на селскостопанска продукция в размер на 1,25 милиарда евро годишно. Почвите страдат също от намаляване на органичните вещества, замърсяване, загуба на биологично разнообразие, засоляване и други. Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков при участието си в Световния форум за храни и земеделие, който се провежда под егидата на Джем Йоздемир, федерален министър на прехраната и земеделието. Според него е установено, че ползите от възстановяването на почвата са 10 пъти по-високи от разходите по поемане на последиците от деградирана почва или липса на почва, т.е. инвестирането в предотвратяване на деградацията на земята и възстановяване на почвата има сериозен икономически ефект.

„Селскостопанската продукция трябва да нарасне от два до три пъти в следващите 40 години“, информира аграрният заместник-министър. И уточни, че това ще е необходимо, за да бъде изхранено нарастващото население на света, показват научните прогнози и ще бъде истинско изпитание, предвид факта, че ресурсите са ограничени. По думите му към тези предизвикателства трябва да се прибавят и трудностите свързани с бързо настъпващите климатични промени.

Заместник-министър Неков допълни още, че в България все по-успешно се прилагат устойчиви технологии при отглеждане на зърнени и технически култури чрез поглъщане на въглерода в почвата, които предпазват почвата от ерозия, водите от замърсяване, подобряват биологичното разнообразие и биологичната активност. Поглъщането на въглерода и съхранението му в почвата се постига като се използват съвкупност от добри земеделски практики, по-голямата част от които изследвани за тази цел и адаптирани за българските почви. „Трябва да имаме предвид, че преходният период от конвенционални обработки към описаната технология не е кратък (отнема около 5 години)“, подчерта Неков. Той допълни още, че се изискват нови знания, обучения, частична подмяна на инвентар, затова от изключително значение е финансовата помощ по агроекологичните мерки, която ще помогне на земеделските производители да преминат към тези консервационни методи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest