Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, за имот – публична държавна собственост.

Имотът към момента се ползва по предназначение за осигуряване на подходящи условия и дейности при провеждането на учебния процес в държавното спортно училище. Промяната в статута на имота – от частна държавна в публична държавна собственост, кореспондира с изискването на чл. 302 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно който държавните недвижими имоти, предоставени за управление на държавните училища, са със статут на публична държавна собственост.

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот – публична държавна собственост на Държавна агенция „Електронно управление“. Имотът, предмет на предложението, се намира в гр. София, район „Витоша“, ул. „Витошко лале“ № 16, и представлява двуетажна сграда, със застроена площ 1027 кв. м. Имотът е необходим във връзка с развитие на електронното управление и реализация на проект за изграждане на „Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление“. Комплексът, който е предназначен за нуждите на централните държавни органи и е стратегически обект със специално предназначение, със задачи по обезпечаване на националната сигурност, го прави подходящ за изпълнение на стратегическите цели на агенцията.

Правителството обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърли на община Свиленград, която ще осигури още едно противопожарно депо, оборудвано с необходимите видове машини и инструменти. Имотът с площ 987 кв. м се намира в с. Дервишка могила, местност „Богданчец“ и в него е построената двуетажна сграда „Опорен пункт за поддържане“ с площ 74 кв. м.

Pin It on Pinterest