Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 19 октомври 2021 г. в Люксембург.

Съвет „Общи въпроси“ ще подготви октомврийското заседание на Европейския съвет, като ще обмени мнения по проекта на заключения, който се очаква да включва темите COVID-19, цифровизация, цени на енергията и миграция. В частта външни отношения ще се направи преглед на подготовката на срещите на върха ЕС-АСЕМ и ЕС-Източно партньорство, както и на Конференцията по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата в Глазгоу и Конференцията на ООН по биоразнообразието в Кунмин, Китай.

Министрите ще обсъдят епидемиологичната ситуация и степента на ваксинация срещу COVID-19 в ЕС. България продължава активната разяснителна кампания за ползите от ваксинирането и броят на българските граждани, които желаят да се ваксинират се покачва. Полагаме усилия чрез предприемане на мерки, фокусирани върху насърчаване на доброволното ваксиниране, повишаване на информираността и осигуряване на разнообразни възможности за достъп.

Специално внимание ще бъде обърнато на въпроса за ускоряване споделянето на ваксини с трети страни, за да може ЕС да изпълни вече поетите ангажименти в това отношение.

Държавите-членки ще проведат дискусия по втория годишен доклад на ЕК за върховенството на правото в Съюза, обхващащ четири тематични направления – правосъдие, антикорупционна рамка, медиен плурализъм и принципа на взаимен контрол между властите.

Министрите ще бъдат запознати и с последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа.

Pin It on Pinterest