Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 26 335 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученик от държавно спортно училище и ученици от общински училища през второто тримесечие на 2020 година.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г.

Pin It on Pinterest