Застраховка при пътуване в чужбина – спокойно планиране на почивката

Застрахователният продукт на УНИКА покрива и Covid-19

С настъпване на летния сезон все повече хора търсят сигурност за своите пътувания извън страната. Независимо от доброто планиране, винаги съществува и риск от непредвидени събития, които могат да доведат след себе си и непредвидени разходи. Подобни неприятни изненади могат да бъдат облекчени с избор на подходяща „Застраховка при пътуване в чужбина“. С този застрахователен продукт клиентите си осигуряват спокойствие в случаи на неочаквани разходи за болнично и/или извънболнично лечение при възникнали неотложни медицински състояния в чужбина и спешна стоматологична помощ. 

Освен това могат да надградят застраховката и да получат възстановяване на разходи и при отложени или прекъснати пътувания, загуба или забавяне на личен багаж, загуба на лични документи, правна помощ, спасителни разноски и други.

„Застраховка при пътуване в чужбина“ на компания УНИКА покрива и медицински разходи, свързани с болнично и/или извънболнично лечение и в случаи на Covid-19, включително и разходи за медикаменти. Риск, който нерядко е изключен от покритията на други аналогични продукти. 

Застрахователното покритие за Covid-19 не се заплаща допълнително и е част от основния пакет на продукта.       

Повече за всички покрити рискове на „Застраховка при пътуване в чужбина“ можете да прочете на сайта на застрахователната компания www.uniqa.bg.

Pin It on Pinterest