Тийноватор Уикенд на идеите 2022

На 22 и 23 януари 2022 г. ще се проведе четвъртият Тийноватор Уикенд на идеите.

400 ученици от 30 града ще се съберат онлайн, за да презентират своите идеи и да се обединят в екипи. Всеки екип ще работи в продължение на ден и половина върху своя първи бизнес проект с помощта на менторите в програмата – партньори, представители на различни професионални сфери и инвеститори.
Министърът на иновациите и развитието Даниел Лорер ще открие официално събитието.
Целта на събитието е да даде възможност на учениците да приложат и надградят уменията, които развиват в своите стартъп клубове от началото на учебната година – умения за работа в екип, презентиране и аргументиране на бизнес идея, иновативен подход в решаване на проблеми и др.
Събитието ще се проведе в Zoom. Отделните клубове могат да се съберат физически на едно място и да се включат в събитието онлайн. Клубовете микс от различни градове ще са онлайн. Ще има предварителна регистрация за всички участници, за да избегнем тролване на Zoom събитието. Официалното откриване и награждаването ще се излъчват на живо във Facebook страницата на Teenovator и в основния линк на събитието в Zoom. Официален гост на откриването ще е министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер.
Всичките 400 ученици ще работят в отбори по 3-5 човека. По предварителни очаквания ще има има около 80 отбора, които ще бъдат разделени за представяне на идеите си пред три отделни екипа жури, тоест няма всички да презентират пред едно и също жури, тъй като няма да има физическо време за толкова много презентации.
В края на Уикенда на идеите всеки от отборите ще представи своя проект пред съответното жури в рамките на 3 минути. Събитието ще завърши с награждаване на отличилите се в няколко категории:
Най-устойчив бизнес модел
Най-зелен бизнес
Най-щура идея
Най-иновативна идея
Най-добра социална иновация
Най-добър проект в областта на културата и изкуствата
Най-добра презентация
Най-добър екип
Най-добър IT проект

Pin It on Pinterest