Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти и археологически недвижими културни ценности – публична държавна собственост, на община Свиленград за срок от 10 години.

Имотите се намират в с. Мезек, община Свиленград, област Хасково и представляват териториален обхват на археологическа културна ценност „Тракийска куполна гробница с. Мезек“ и археологическа културна ценност „Средновековна крепост с. Мезек“. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Свиленград.

С друго решение на Министерския съвет „Български пощи“ ЕАД ще продадат гаражно помещение от 40 кв. м. чрез пряко договаряне на общинската администрация в Твърдица. Имотът не е необходим за дейността на дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Pin It on Pinterest