Правителството се разпореди с имоти

Поради отпаднала необходимост от община Бургас се отнема управлението на имот – публична държавна собственост, намиращ се на ул. „Булаир“ № 10 в гр. Бургас.

Той представлява терен с площ 388 кв. м, заедно е две сгради в него и е бил използван за нуждите на Регионална библиотека „П. К. Яворов“. На библиотеката е предоставена от общината част от модернизирана сграда – „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“. С решението на Министерския съвет имотът преминава в управление на областния управител на Бургас.

Правителството взе решение да учреди безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост на Българския червен кръст. Имотът се намира на ул. „Проф. Кирил Попов“ № 19 в София, район „Студентски“. Той е с площ 1548 кв. м с построена върху него сграда със застроена площ 412 кв. м, заедно с гараж. За срок от 10 години в имота ще бъдат осъществявани безплатни социални услуги, свързани с предоставяне на топъл обяд и храна, подкрепа на емигранти, подпомагане на социално слаби и нуждаещи се лица.

По решение на правителството статутът на имоти, управлявани от Професионалната гимназия по транспорт – гр. Бургас, се променя от публична на частна държавна собственост. Те се прехвърлят в собственост на община Бургас поради обявяване на учебното заведение за общинско. С решението се дава възможност да се развие материално-техническата база на гимназията. Тя ще бъде ремонтирана и преоборудвана в съответствие с тенденциите за засилено практическо обучение в професионалните училища.

Имотите представляват апартамент в бл. 46 в комплекс „Славейков“, гр. Бургас, терен с площ 4019 кв. м и шест сгради в него в промишлена зона „Север“ на града, използвани като учебно-производствена база с работилници и лаборатории, както и учебен автополигон в с. Лъка за провеждане на практически часове по управление на леки и лекотоварни моторни превозни средства. Жилището ще продължи да се ползва за настаняване на ученици на гимназията, които са от други общини.

Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Горна Оряховица. Той се намира в местност „Мерата“ на гр. Горна Оряховица и представлява терен с площ 3426 кв. м с построените в него битова сграда и четири сгради със специално предназначение – клетки за кучета. Имотът ще бъде използван за изграждане на общински приют за безстопанствени кучета, което ще спомогне общината да изпълнява вменените й по Закона за защита на животните задължения. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

С решение на правителството Министерството на земеделието получава безвъзмездно за управление имот, който е с отпаднала необходимост за Областно пътно управление – Габрово към Агенция „Пътна инфраструктура“. Имотът е с площ 6897 кв. м и се намира в с. Кормянско, община Севлиево. Със същото решение имот с площ от 5690 кв. м, който се намира в с. Денчевци, община Дряново, се предоставя за управление на областния управител на област Габрово, по силата на чл. 18 от Закона за държавната собственост. Статутът на двата имота ще бъде променен от публична държавна собственост в имоти – частна държавна собственост. Предаването и приемането им ще се извърши в едномесечен срок от решението на Министерския съвет.

Pin It on Pinterest