Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърля безвъзмездно на община Ихтиман имот – частна държавна собственост, намиращ се в местността „Геови върби“ в град Ихтиман.

Имотът, който досега е бил в управление на Професионалната гимназия „Васил Левски“ – град Ихтиман е с площ 29 482 кв. м и е необходим на общината за разширение на съществуващия гробищен парк.

„Български пощи“ ЕАД ще продадат чрез търг с тайно наддаване недвижими имоти в град Стрелча и село Трудовец. Обектите не се използват от дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

На община Казанлък се предоставя управлението върху имот – публична държавна собственост, намиращ се на бул. „Никола Петков“ в общинския център. Той представлява терен с площ 6 274 кв. м и 4 сгради в него. Досега е бил управляван от Министерството на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост. Имотът ще бъде използван от общината за съхранение на материали за зимно почистване и за поддръжка на цялостната техническа инфраструктура на населените места на нейната територия.

Pin It on Pinterest