България

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което се проведе на 7 март 2024 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация беше заместник-постоянният представител на Република България към Европейския съюз г-жа Иванка Ташева.

По време на заседанието министрите дискутираха въпроси свързани със забавата на плащанията и за подпомагане на малките и средните предприятия. Обсъдени бяха и мерките в правния акт (регламент вместо директива) които се отнасят за увеличаването на административната тежест и допълнителните разходи, свързани с максималния срок за плащане от 30 дни за всички търговски сделки и с определянето на правоприлагащ орган. Подчертана бе необходимостта от запазване на свободата на договаряне и от повече гъвкавост за отделни сектори и продукти.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest