България

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси“

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 29 януари 2024 г. в Брюксел.

Белгийското председателство на Съвета на ЕС ще представи приоритетите, включени в шестмесечната му програма – Защита на върховенството на закона, демокрацията и единството; Укрепване на конкурентоспособността; Напредък в постигането на зелен и справедлив преход; Укрепване на социалната и здравна програма; Защита на хората и границите и Насърчаване на глобална Европа..

В рамките на СОВ, министрите ще проведат ориентационен дебат по представения на 12 декември 2023 г. от ЕК законодателен пакет „Защита на демокрацията“.

Съвет „Общи въпроси“ ще проведе дискусия по частите от годишния доклад на ЕК за върховенство на правото, отнасящи се до Испания, Франция, Хърватия и Италия, като част от годишния диалог по върховенство на правото.

Ще се състои и работен обяд, посветен на участието в предстоящите европейски избори.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest