Бизнес

Lenovo отчита рекордно тримесечие

Успехът на стратегията за трансформация и устойчив растеж продължава с изгледи за двойна рентабилност в рамките на три години

Днес Lenovo Group обяви рекордни резултати с най-високи стойности на печалбата и приходите в историята. В основата на по-силните постижения за всички основни бизнес направления са отличното оперативно представяне и изпълнение, както и иновациите, независимо от предизвикателства при доставките в по-широк план. Това, наред с възможностите по линия на ускорена цифровизация, интелигентна трансформация и ъпгрейд на ИТ при устройствата, инфраструктурата и приложенията в глобален план, продължава да е двигателят на дългосрочния и устойчив ръст на рентабилността на Групата.

Резултатите на Lenovo отбелязват значително подобрение на годишна база. Нетната печалба нараства с 65% до 512 млн. щ. д., а нетният марж на печалбата е с ръст от 0,7 пункта, което е в крак с плановете на Групата да постигне двойно увеличение на показателя в рамките на три години. Печалбата преди данъци е 742 млн. щ. д., което е увеличение от 58% на годишна база. Групата продължава да поддържа силната възходяща траектория, отчитайки 17,9 млрд. щ. д. (ръст от 23% на годишна база). Оперативните парични потоци са се удвоили до 1,6 млрд. щ. д., като в същото време разходите за научноизследователска и развойна дейност на Групата се увеличават с почти 60% поради повече инвестиции в иновации.

С поглед напред, стратегията за устойчиво повишаване на печалбата и  растежа ще продължи да е насочена към бизнеси и сегменти с висок марж, едновременно с двойно увеличение на инвестициите за изследователска и развойна дейност в рамките на три години, както беше обявено миналото тримесечие. Този стремеж подкрепя непрекъсната трансформация на Групата, развитието на технологии, насочено към новите ИТ и архитектурни възможности на технологиите от типа ‘Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence’, т. е. с основни компоненти клиенти, периферни изчислителни решения, облачни, мрежови и интелигентни технологии, диктувано от променящите се потребности на клиентите.

Финансови акценти:

 Второ тримесечие 21/22 млн. щ. д.Второ тримесечие 20/21
млн. щ. д.
Промяна
Приходи на Групата17 86914 51923%
Приходи преди данъци74247058%
Нетни приходи (печалба, дължима на притежателите на собствен капитал)51231065%
    
Основна печалба на акция (щатски цент)4,422,591,83

Съветът на директорите на Lenovo обяви междинни дивиденти в размер на 8.0 цента на хонконгски долар на акция.

Председател и главен изпълнителен директор – Ян Юанцин:

„Новата ИТ архитектура на Lenovo “Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence” набира скорост и все повече се налага в индустрията. Благодарение на силното изпълнение на нашата 3S стратегия (т. е. интелигентни устройства/Интернет на нещата, интелигентна инфраструктура и интелигентно вертикално развитие), през последното тримесечие постигаме нови рекордни стойности при нетната печалба и приходите и сме в крак с плановете да удвоим маржа на нетната печалба в срок от три години. В същото време инвестициите в научноизследователска и развойна дейност са нараснали с почти 60%.” – това каза Ян Юанцин, председател и главен изпълнителен директор на Lenovo. „С поглед напред, ще продължим към целта да удвоим разходите в това направление в рамките на три години и за все по-мащабна интелигентна трансформация, водена от услугите.”

Solutions and Services Group (SSG): Отчитане на силен ръст и високи маржове – по-висока обща рентабилност на ниво Група

Възможности:

Solutions and Services Group продължава със силната рентабилност и растеж в един бързо разрастващ се пазар. С усложняването на технологичната архитектура, клиентите търсят все по-усъвършенствани и прецизни ИТ услуги, а пазарът се очаква да възлезе на повече от един трилион щ. д. до 2025 г. В частност пазарът „устройството като услуга“, при който маржовете са високи, се предвижда да расте особено бързо и да достигне 67 млрд. щ. д. до 2025 г.

Резултати за второто тримесечие:

 • Значителен ръст на приходите за второто тримесечие (30% на годишна база до 1,36 млрд. щ. д.), което е 7,3% от общите приходи за Групата, с марж на оперативната печалба почти 21%.
 • Темповете на проникване на услугите за поддръжка за клиенти на персонални компютри и инфраструктурни клиенти са се подобрили. Управляваните услуги са с ръст на приходите от почти 90% на годишна база, като регулярни решения, базирани на собствени IP на Lenovo набират скорост, поради което направлението Project Services and Solutions постига ръст на приходите от почти 22% на годишна база.
 • Групата оповести развитието на своя бизнес модел, базиран на потребление, на годишното си събитие, посветено на иновациите – Tech World. Това става благодарение на стартирането на TruScale – нов портфейл, обединяващ всички предложения в сегмента „Lenovo като услуга“ (Lenovo’s as-a-Service) на едно място, за предоставяне на истинско глобално решение за достъпност на пълната гама решения – от джобни устройства до облачни решения – с един-единствен рамков договор.

С поглед напред:

 • На фона на тези развития Lenovo ще продължи стремежа си към по-големи приходи и рентабилност. С интегрирането на вътрешното функциониране на ИТ в SSG, Групата ще успее да повиши капацитета си по линия на развойната дейност и да превърне доказани вътрешни цифрови решения в предложения за клиенти.
 • При управляваните услуги ще бъдат въведени нови платформи, инструменти и реални пазарни решения за по-силни предложения в направлението „ TruScale като услуга“.
 • При решенията за поддръжка насоката ще е към по-мащабно проникване с възстановяването на търговския сегмент.

Infrastructure Solutions Group (ISG): рекордно тримесечие, с показатели, надвишаващи тези на растящия пазар

Възможности:

Възможностите все така растат за ISG с продължаващата модернизация на ИКТ инфраструктурата в глобален мащаб. Пазарът на ИКТ инфраструктура се очаква да възлезе на 250 млрд. щ. д. до 2025 г., с което ще се догони пазара за персонални компютри.

Резултати за второто тримесечие:

 • ISG е с рекордни показатели, на първо място с приходи от почти 2 млрд. щ. д., или най-големите приходи, отчитани до момента и близо 34% ръст на годишна база. Рентабилността продължава да се подобрява с 24 млн. щ. д. на годишна база, което е близо до прага на рентабилност.
 • Бизнесът изпреварва пазара в почти всички сегменти. Cloud Service Provider е с най-високи приходи, постигани до момента, с ръст от почти 50% на годишна база. Приходите на Enterprise/SMB са със солиден ръст от 20% на годишна база.
 • В сегментите с по-голям марж, приходите от услугите, свързани със съхранение на данни са с ръст от над 50% на годишна база, което е и нов рекорд. В сегмента High Performance Computing Групата достави най-бързия и мощен университетски компютър в Китай, с технологията с водно охлаждане Lenovo Neptune.

С поглед напред:

 • Групата ще продължи да увеличава инвестициите в бързо растящите сегменти и интегриране на 5G облачни и мрежови решения.
 • Групата ще продължи да развива капацитета си за вътрешни разработки и производство за по-висока рентабилност, за постигане и надхвърляне на прага на рентабилност.
 • Остава на дневен ред визията да станем най-големия и надежден доставчик на глобални решения в областта на ИКТ.

Intelligent Devices Group (IDG): силен ръст на приходите и на рентабилността, растящ дял на бизнеси извън персоналните компютри

Възможности:

Търсенето на персонални компютри и други интелигентни устройства остава силно. Зад това стои възстановяващото се търговско търсене, като пазарните данни сочат 18% ръст на годишна база през последното тримесечие при търговските персонални компютри (с изключение на Chromebooks), както и очакван ръст на търсенето поради излизането на Windows 11. Lenovo очаква търсенето на персоналните компютри PC да отговаря на оценките на индустрията, от порядъка на 340-355 млн. броя за идните няколко години. Световният пазар на смартфони дава огромни възможности за растеж, както и набиращият скорост пазар на Интернет на нещата, който се очаква да нарасне с 11% съставна годишна норма на растеж до 2025 г.

Резултати за второто тримесечие:

 • Отлични резултати, като приходите растат с 21% на годишна база до 15,3 млрд. щ. д., а ръстът на рентабилността е дори още по-впечатляващ – 34% на годишна база до 1,2 млрд. щ. д., при това спрямо силно изходно ниво.
 • Сегментът премиум персонални компютри е с голям ръст, с приходи от премиум серията Yoga и работните станции, като и в двете направления ръстът е повече от двоен на годишна база. Търговските персонални компютри са с приходи с ръст от 29% на годишна база, а персоналните компютри SMB са с ръст от 48% на годишна база.
 • Смартфоните отбелязват най-силното си тримесечие, с рекордно висока печалба от 89 млн. щ. д., а приходите са с 27% повече на годишна база и с най-високи нива от 15 тримесечия насам. Във всички географски региони се отчита високо рентабилен ръст – не само в традиционно силно представящите се Латинска Америка и Северна Америка, но и растящите пазари в Европа, Близкия Изток и Азия и Тихоокеанския регион. Приходите от таблети са с 20% повече, а от бизнес аксесоари – с 31% повече на годишна база.

С поглед напред:

 • Lenovo ще продължи да инвестира в премиум сегментите за по-голяма рентабилност и по-високи средни продажни цени. Продукти, различни от персонални компютри, като смартфони, таблети, смарт решения в помощ на дистанционни бизнес срещи и вградени компютърни системи допълнително ще разширяват асортимента в тази област.

Оперативни акценти и инвестиции за бъдещето

 • Групата продължава силната си ориентация към екологичното, социалното и корпоративното управление във всички направления на дейността си; поставяне на нови цели за намаляване на ефектите от изменението на климата през август 2021 г. като част от своя годишен доклад по темата. Компанията се е ангажирала да намали емисиите на парникови газове в своята верига на доставките с един милион тона до финансовата 2025/26 година, по пътя към постигане на целите за намаляване на емисиите до 2030 г., с одобрението на Инициативата за цели, основани на научни доказателства (Science-Based Targets Initiative). Също така компанията се е ангажирала да използва рециклирани материали в 100% от своите продукти, свързани с персонални компютри, и ревизира целите в областта на социалното въздействие, така че делът на жените на високи служебни постове в световен план да е 27% до 2025 г., от 21% през 2020 г.
 • Групата наскоро получи признание за своята ангажираност и работа в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление, като й бе присъден най-високият рейтинг изобщо във връзка с Индекса за корпоративна устойчивост Ханг Сенг, с което се постигна рейтинг AA+ за първи път и което представлява най-доброто постижение за технологичната индустрия.
 • След пенсионирането на Джанфранко Ланчи, корпоративен президент и главен оперативен директор, Lenovo неотдавна обяви поемането на длъжността „оперативен директор на Групата“ от Че Мин (Джамми) Ту. В тази своя роля той ще надгражда силните страни на компанията за върхови постижения в оперативната дейност и веригите на доставките.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest