Бизнес

КСБ отличи най-добрите компании в сектор „Строителство“

За 14-а поредна година Камарата на строителите в България (КСБ) проведе класацията на най-добрите компании в сектора.

Съгласно правилника в нея участват дружествата, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2020 г. Отличените фирми са определени на база декларираната информация от годишните отчети в електронната система на ЦПРС по показателите за последната финансова година: нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални активи.
Строителите се разпределят в четири групи строежи в три раздела „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Най-добрите получават съответно златна, сребърна и бронзова награда.
Победителите традиционно се обявяват на Димитровден – Ден на строителя. За 2020 г. те са:
ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Раздел „големи”:
№ Строител Награда

 1. ГЕОСТРОЙ АД Златна
 2. ИСА 2000 ЕООД
  Сребърна
 3. ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Бронзова

Раздел „средни”:
№ Строител Награда

 1. БИЛДЕСТ ЕООД Златна
 2. ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Сребърна
 3. ОБОНАТО БИЛД ЕООД Бронзова

Раздел “малки”:
№ Строител Награда

 1. БИЛДИ СТРОЙ ЕООД Златна
 2. БИ ДЖИ АР ГРУП ООД Сребърна
 3. ДОМЕКС КЪНСТРАКШЪН ЕООД Бронзова
  ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура

Раздел „големи”:
№ Строител Награда

 1. ГБС – Инфраструктурно строителство АД Златна
 2. Транспортно строителство и възстановяване ЕАД Сребърна
 3. ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т ЕАД Бронзова

Раздел „средни”:
№ Строител Награда

 1. Евро Алианс Геотехника АД Златна
 2. ЛОГ – СИБЕРИЯ ЕООД Сребърна
 3. ВИАГРУП ЕООД Бронзова

Раздел „малки”:
№ Строител Награда

 1. ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Златна
 2. Строителна Компания Път Строй Инвест ЕООД Сребърна
 3. Графит – Комерс ООД Бронзова

ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура

Раздел „големи”:
№ Строител Награда

 1. АББ Пауър Гридс България ЕООД Златна
 2. Главболгарстрой Интернешънал АД Сребърна
 3. ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО АД Бронзова

Раздел „средни”:
№ Строител Награда

 1. Електроконсорциум ООД Златна
 2. ЕЛМИ ООД Сребърна
 3. МЕТИКС ООД Бронзова

Раздел „малки”:
№ Строител Награда

 1. Технотерм инженеринг ЕАД Златна
 2. Аден Груп ООД Сребърна
 3. ОРИОН 5 Ватрачки и синове ООД Бронзова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

Раздел „големи”:
№ Строител Награда

 1. РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД Златна
 2. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД Сребърна
 3. ГЕРТ ГРУП ЕООД Бронзова

Раздел „средни”:
№ Строител Награда

 1. БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД Златна
 2. ГЛОБУС ЕООД Сребърна
 3. ВЕНИГАЗ ЕООД
  Бронзова
  Раздел „малки”:
  № Строител Награда
 4. ИСТА Андреева ООД Златна
 5. ЧАВДАРОВ ЕООД Сребърна
 6. БКС гр. София ООД Бронзова

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest