Kaufland България инициира поредица от обучения за студенти от УНСС

Учебното заведение и най-голямата верига в областта на модерната търговия продължават успешно сътрудничество с нови образователни програми за младежи

На 24.11. предстои поредното от серия събития, предназначени за студентите от специалност „Търговия“ на Университета за национално и световно стопанство, в които експертите на Kaufland България водят обучения за развитие на професионални и личностни качества. Предстоящата лекция е свързана с изграждане на презентационни умения, а в бъдеще обученията ще целят развитие на ефективност, на невербални комуникационни похвати, на успешно търсене и намиране на работа, на кариерно развитие. Плановете на компанията са през 2022 година да бъдат включени и теми от търговската и логистичната дейност на Kaufland България.

В края на октомври стартира първата от поредицата срещи, която бе реализирана в изцяло онлайн среда. Формата на уебинари с допълнителна модерация се запазва и занапред.

Дейностите на Kaufland с направление „Търговия“ в университета са част от дългосрочно сътрудничество за развитие на връзката университет – бизнес чрез различни инициативи с примери от реалната работна среда. По-рано през ноември, компанията заяви намеренията си от 2022 година да бъде домакин на изнесено обучение на студентите и посещение на място в различните й структури, за да даде възможност за надграждане на образованието на възпитаниците на УНСС. Следващ етап от партньорството е разработване на общи менторски програми и създаване на специализирани мастър класове.

През 2020 година Kaufland България подпомогна обновяването на обучителната зала в катедра „Логистика и вериги на доставките“, която беше изцяло подновена, модернизирана и бе осигурено съвременно техническо оборудване.

Pin It on Pinterest