Бизнес

Индексацията в строителството трябва да е съизмерима с оскъпяването от близо 30%

Индексацията на договорите в строителството с публични възложители трябва да е съизмерима с оскъпяване на крайния продукт от 25-30%.

Около това становище се обединиха на работна среща днес представители на ръководствата на КСБ и НСОРБ.

В срещата участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изпълнителният директор Валентин Николов, председателят на Контролния съвет инж. Благой Козарев, Любомир Пейновски от ИБ на Камарата, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, експерти.

Индексацията на действащите договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, се налага заради безпрецедентното поскъпване на строителните материали в ковид пандемията, както и заради скока на горивата и на работните заплати в бранша.

Освен това кризисно решение, е необходимо да се изработи и траен механизъм за актуализиране на цените по договорите, който да се прилага занапред в дългосрочен план, смятат от двете организации. В противен случай под риск са поставени не само обектите, които в момента се изпълняват, но и бъдещите.

Зачестяват случаите търгове да се провалят заради липса на кандидати или отказ да се подписват договори по стари цени, алармираха от НСОРБ. В края на 2021 г. НСОРБ е провело експресно проучване сред общините за обекти, чието изпълнение е застрашено и във връзка с повишаването на цените в строителството. По данни от него в процес на изпълнение или възлагане са инвестиционни дейности на обща стойност 2,2 млрд лв. От данните в допитването става ясно, че между стойностите на планираните разходи за СМР (в лв. без ДДС) и реално необходимите разходи за СМР (в лв. без ДДС) има недостиг на средства средно между 30-40%. Значителна част от инвестициите са с европейско финансиране /ОПРР, ПРСР, ОПОС/, солиден е и делът на проекти, изпълнявани по национални програми или със собствени средства на общините. В Плана за възстановяване и устойчивост са заложени инвестиции за над 7 милиарда лева, които ще бъдат реализирани от общините, които също са поставени под риск. Повишението на цените на строителните материали, разходите за труд и електроенергия и невъзможността за актуализирането им в процеса на изпълнение налагат необходимостта от дофинансиране с общински средства на дейностите по проектите.

Двете организации вече са провели поредица от работни срещи с представители на изпълнителната власт и са декларирали готовност да съдействат в максимална степен за изработването на адекватен механизъм за индексация на договорите за строителство. Основен проблем засега се очертава липсата на официална статистика на специфичните индекси на цените на строителните материали.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest