Ocean Bound Plastic (OBP) – Сертификация за рециклиране. Какво представлява и как фирмите за рециклиране могат да се възползват от това

Добавянето на стойност към пластмасовите отпадъци може да предотврати попадането им в световния океан.

Океанската пластмаса е ключов проблем в глобалната „криза на пластмасата“. Веднъж попаднала в океана, тя причинява опустошителни щети за водната среда и образува токсични смеси от микропластмаса. Не по-малка е вредата на океанската пластмаса върху човека и сухоземните животни, предвид навлизането и в хранителната верига посредством рибата и морските дарове използвани като хранителни продукти.

Половината от всички 368 милиона метрични тона пластмаса, произвеждана всяка година, е проектирана за еднократна употреба, въпреки факта и осъзнаването, че тя никога няма да се разложи напълно. 80% от пластмасата в океана произхожда от сушата, затова спирането на потока на движение на пластмасата от сушата към океаните трябва да бъде приоритет в борбата срещу замърсяването на океана. 

Ocean Bound Plastic е пластмасовия отпадък, който не се управлява правилно, изоставен е в околната среда, откъдето чрез дъжд, вятър, приливи, реки и наводнения попада в океаните и моретата.

Събирането на тази пластмаса, след като влезе в океана, е сложен и труден процес. Много по-лесно е събрането и на сушата, преди да достигне до океана, или предотвратяване на попадането и там. Тъй като голяма част от отпадъчната пластмаса не подлежи на рециклиране, а и процесът на рециклиране на тази, която подлежи е скъп и продължителен, фирмите и частните лица не са мотивирани да извършват събиране на пластмасовия отпадък.

В тази връзка, Неправителствената организация Zero Plastic Oceans съвместно с Control Union, разработи програмата за сертифициране на Ocean Bound Plastic (OBP). Целта на програмата е предпазването на океаните от непрекъснатия поток на на пластмаса, генерирана от дейности на сушата (OBP) към тях. 

Сертифицирането по стандарта Ocean Bound Plastic е приложим за дейности по събирането на Ocean Bound Plastic, рециклирането и, и формирането на нови продукти, правилното управление на отпадъците, издаване на сертификати за неутрализиране на нерециклируеми пластмаси, създаване на работни места в тази сфера, както и насърчаването на добрите екологични практики.

Програмата Ocean Bound Plastic Program е първата сертификация от трета страна, която носи прозрачност и доверие на пазара на OBP и насърчава премахването на пластмасата от околната среда.

Сертифицирането по схемата OBP осигурява на бизнеса:

● достъп до пазари с по-висока стойност и екологично съзнателни потребители;

● да бъде признат за активен в опазването на океана и морското биоразнообразие;

● да има положително социално въздействие, създавайки работни места и по-добри икономически възможности в за най- уязвимите социални общности;

● спазване целите на ООН за устойчиво развитие и собствените си цели за устойчивост;

Ако искате да научите повече за сертифицирането по OBP и как това би могло да бъде от полза за вашата организация, може да се свържете Control Union Bulgaria.

Pin It on Pinterest