ТрУ е партньор в проект “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

Тракийски университет е партньор в проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България” На 14

Прочетете повече

Откриват академичната година в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Областният управител на Русе Борислав Българинов ще присъства на официалната церемония по откриване на академичната година в Русенски университет „Ангел

Прочетете повече

Pin It on Pinterest