Започват медийните акредитации за Пекин 2022

Стартира процедурата по акредитация на електронните медии без права за олимпийските зимни игри в Пекин 2022 г.

За желаещите да подадат заявка, в официалния сайт на МОК вече е отворен специален линк с формуляри и подробна информация за т. нар. “Non-rights holding broadcasters”. За тази процедура решението на МОК е съобразено с редица специфични условия и правилото „пръв заявил – пръв получил“. Можете да влезете в линка и да подадете заявление за акредитация на следния адрес: https://www.olympic.org/accred2022. Телевизии и радиа без права отговарят за изпращане на своите заявки директно до МОК. Крайният срок е 9 ноември 2020 г., след тази дата заявки няма да бъдат разглеждани. МОК ще уведоми одобрените медии през януари 2021.

Междувременно Международният олимпийски комитет стартира и процедурата по акредитации за пресата, включително интернет медиите, за олимпийските зимни игри в Пекин 2022. Редакции, които изявяват желание и възможност да изпратят свои кореспонденти на игрите, моля да подадат исканията си в писмен вид на адрес: Български олимпийски комитет, София 1000, ул. Ангел Кънчев 4 или на електронна поща: nocbulgaria@bgolympic.org с копие до tshabanski@bgolympic.org до 20 декември 2020 г. 

Pin It on Pinterest