Спорт

Успешно завърши семинарът по спортно право в София, организиран със съдействието на БФС

Двудневният семинар по спортно право, организиран от Департамента по спорт на Софийския университет в сътрудничество със Стопанския факултет и Българския футболен съюз, пожъна страхотен успех.
Събитието, което се състоя на 7-8 май, събра професионалисти от спортния сектор, представители на спортни федерации, както и студенти от Юридически и Стопански факултет към СУ, които обсъдиха актуалните правни тенденции и предизвикателства в областта на спортното право.
Под ръководството на международно признатите лектори д-р Петра Покрнич Перица и адв. Давор Лазич, участниците изследваха законите, регулиращи професионалния спорт, и механизмите за разрешаване на спорове, включително практиките на Спортния арбитражен съд. Също така те се запознаха с ключови аспекти на антидопинговите разпоредби и тяхното практическо приложение.
Водени от целта за подобряване на разбирането и прилагането на спортното право в практически сценарии, сесиите на семинара стимулираха задълбочени дискусии между теоретичните рамки и реалните приложения. Темите обхващаха управлението на спорта, ролята на арбитража и значението на Световната антидопингова система.
Успехът на семинара беше подчертан от активното участие на представителите на спортния сектор.
Очаква се подобни събития да продължат да укрепват диалога и сътрудничеството в сектора.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest