Участници от цял свят се включиха в дискусиите на НОА

Ръководството на Националната олимпийска академия на БОК реагира според актуалната ситуация в света и на 4 октомври организира редовната годишна сесия на Академията в комбиниран вариант: на живо – в ректората на НСА “Васил Левски” и онлайн, включвайки участници от цял свят.

Предизвикателствата на новото време бяха в основата на дебатите по време на 38-та сесия за млади участници и 8-та сесия за учители по физическо възпитание.

Еднодневното събитие бе открито от проф. Лозан Митев – директор на НОА. Специално видео приветствие изпрати президентът на Международната олимпийска академия Исидорос Кувелос. Олимпийските деятели бяха поздравени от Любомир Ганев – заместник председател на БОК и от проф. Кирил Андонов – помощник ректор на НСА, който прочете специален адрес от ректора на висшето училище проф. Николай Изов.

Във форума се включиха представители на Международната олимпийска академия, националните олимпийски академии на Тайланд, Малайзия, Албания, олимпийски клубове от цяла България. Една безсънна нощ посветиха на проявата и членовете на Олимпийския клуб в Чикаго.

Проф. Лозан Митев изнесе лекция на тема “Хуманизъм и олимпийско движение” в предизвикателствата на съвременните реалности” призова учителите по физическо възпитание и младите спортни специалисти да не забравят, че живеем в 21 век и да търсят новите възможности в образователния модел, така че да открият пътя към своите ученици в тези съвършено различни условия. Интересна лекция, посветена на вариантите за по – пълноценно използване в образователната система на олимпийския огън като мощен символ и източник на вдъхновение за подрастващите изнесе гл. ас. Емилия Витанова. За новите реалности и бъдещето на олимпийското и спортното движение говори в своята лекция и проф. Атанас Георгиев.

Ползотворни дискусии в различните групи “родиха” интересни предложения и идеи за работа и сътрудничество между различните олимпийски клубове.

Pin It on Pinterest