Републиканци за България – Варна сигнализира за замърсяване с отпадъци в близост до защитена територия

Координаторът на секторна политика „Околна среда“ – инж. Петър Матов и областният координатор на Републиканци за България – Варна – Панайот Кискинов, изготвиха и заведоха в РИОСВ-Варна писмо, с което сигнализират за замърсяване с отпадъци в близост до защитена територия.

Посоченото замърсяване е предимно от: смесени битови отпадъци; хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества; излезли от употреба гуми и се намира на координати по Google maps: 43°12’30.6″N 27°50’55.0″E или 43.2085, 27.8486.

Напоследък все по-често получаваме сигнали за замърсени територии по смисъла на националното и/или европейско законодателство.

Очакваме бърза и адекватна реакция от страна на отговорните институции.

Pin It on Pinterest