Позиция на Българския футболен съюз

Във връзка с актуалните прояви на обществено несъгласие с изграждането на нов спортен комплекс, включващ футболни терени в столичния квартал „Бояна“, Българския футболен съюз, като лицензирана футболна организация, споделя разбирането, че всяка инициатива, свързана с обновяване/модернизиране на футболната инфраструктура у нас заслужава подкрепа и уважение. 

Осъществяването на такива проекти, при спазването на законоустановените изисквания, даващи възможност на децата и гражданите да практикуват масов спорт в съвременни условия, е определено необходимо, тъй като нуждата от модернизирането на футболната база в България е повече от наложителна. Именно поради тази причина значима част от дейността и усилията на Българския футболен съюз са насочени в изграждането и поддържането на модерни футболни центрове в полза на масовия потребител. Новоизградените футболни бази дават допълнителна възможност на БФС да разшири географията на футболните турнири и футболни празници, особено за децата, из цялата страна. Така магията на футболната игра става достъпна за всички желаещи.

Pin It on Pinterest