Информация във връзка с Общото събрание на БФС

Българският футболен съюз информира обществеността за постъпило писмо от министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, според което присъственото провеждане на Общото събрание на БФС на 11 декемвври се счита за категорично нецелесъобразно в условията на утежнена епидемична обстановка в страната поради разпространението на COVID-19.

Препоръката на МЗО е за отлагане на Конгреса, което е допустимо от действащото законодателство и Устава на БФС.

Членовете на Изпълнителния комитет на БФС бяха запознати със становището на министър Ангелов, като в най-кратки срокове се очаква тяхното решение по казуса, което ще бъде комуникирано своевременно.

Pin It on Pinterest