Българска федерация колоездене е новият член на БОК

В зала „Родина“ на Националния стадион „Васил Левски“ се състоя годишното Общо събрание на Българския олимпийски комитет, което поради здравната криза бе пренасрочено от април за днешна дата.

Форумът започна с едноминутно мълчание в памет на дългогогодишния член на комитета Цено Ценов. В заседанието участваха 42 от общо 81 членове на БОК.

Общото събрание прие Доклада за отчетния период от април 2019 г. до март 2020 г., Доклада на Контролния съвет, Счетоводния отчет, Бюджета и Програмата за дейността. Само с един въздържал се делегатите приеха за нов член Българска федерация колоездене с президент Драгомир Кузов.

Pin It on Pinterest