Алея на славата на стадион Локомотив в София

Създателите на красотата огряла улица Никола Котков и входа на сектор А имат нужда от помощ (физически труд) за завършване на проекта!

Групата Локомотивци създали уникалните проекти от снимките по-долу са се захванали с нова инициатива.

memorial Nikola Kotkov
lokomotiv vhod A sektor

Вече почти месец те работят по създаването на Алея на славата на стадион Локомотив и оформянето на ново парково пространство наречено Парк на Катеричката. Както винаги трудът е доброволен, а този път инициативата се финансира от членовете на Железни бригади. Работи се всеки ден от 10 до мрак. Основната работа е свършена от двама души, така че е време и Локомотивската общност да се включим и да помогнем за завършването на проекта преди края на месец юни! Помощта се изразява във физически труд под формата на разчистване и оформяне на парковото пространство, подготовка и на по-късен етап боядисване на огради. Призоваваме всеки Локомотивец да отдели час, два, три или повече, в който ден му е възможно и да помогне за облагородяването на Локомотивския дом. Материали са налични на стадиона, но ако желаете може дадойдете със собствени ръкавици и инструменти разчистване и рязане. Работна среща всеки ден след 10 часа на бъдещата Алея на Славата и Парк на Катеричката. Вижте по-долу част от проекта, как изглежда сега и как ще изглежда в бъдеще обновеното пространство.

aleiata sega c
park sega c
lokomotiv park katerichka
vhod aleia
aleia na slavata proekt

Pin It on Pinterest