Региона

Зелените патрули започнаха работа в Пазарджик

Зелените патрули, които ще оперират на територията на Пазарджик и ще се грижат ежедневно за контрола в реално време, започнаха своята работа по-малко от месец след обявяването на мярката. Вече са назначени инспекторите и техния ръководител, които стартират своята работа за ежедневно следене на сметоизвозването, регламентираното сметоизхвърляне и състоянието на контейнерите.

Зелените патрули имат за задача ежедневно да обхождат своите райони и да контролират следните аспекти:

–  Състояние на контейнерите – патрулите ще описват и докладват състоянието на контейнерите за отпадъци, като идентифицират счупените и повредени контейнери.

– Смяна и извозване на контейнери – ще следят дали счупените контейнери са своевременно сменени, дали пълните контейнери са извозени навреме и ще се грижат да не допускат разпиляване на отпадъците извън тях.

– Нерегламентирани отпадъци – ще идентифицират и докладват за наличие на нерегламентирани отпадъци, както и за правилното изхвърляне на разделно отпадъци от хартия и картон, пластмаса, метали и стъкло.

– Контрол на стопанисваните от собственици и ползватели на търговски обекти, производствени и стопански сгради – ще следят за разделното изхвърляне на отпадъци, опазване и поддръжка на чистота на прилежащите терени, в т.ч. и снегопочистване.

– Спазване на наредбите – ще следят за правомерното изхвърляне на отпадъци на определените за целта места, както и на непозволени за изхвърляне отпадъци (строителни отпадъци, селскостопански отпадъци, автомобилни гуми)

– Информационни табели – ще проверяват дали са поставени и поддържани информационните табели за позволените и забранени отпадъци.

Създаването на Зелени патрули е важна стъпка в поддържането на чистота и ред в града. Те ще играят ключова роля в контрола на състоянието на контейнерите за отпадъци и ще гарантират, че правилата се спазват както от изпълнителите, така и от фирмите и гражданите. Паралелно с това, поетапно ще започнем да поставяме камери на стратегически точки, като това ще допринесе за по-чиста и здравословна среда за всички жители на Пазарджик.

Системният контрол ще гарантира, че счупените контейнери се сменят и отпадъците се извозват навреме, като така се намалява рискът от безконтролно натрупване на боклук. Зелените патрули ще помагат за бързото идентифициране и премахване на нерегламентирани отпадъци, което ще подобри хигиената и естетиката в града. Чрез информационните табели гражданите ще бъдат по-добре информирани за правилата за изхвърляне на отпадъци, което ще насърчи спазването им. Паралелно с това ще започне и поетапното поставяне на камери на стратегически точки, което ще допринесе да се идентифицират нарушителите, за да има постигнат контрол за по-чиста и здравословна среда за всички нас.

Община Пазарджик изразява увереност, че с въвеждането на зелените патрули ще се подобри качеството на живота на  гражданите, като се осигури по-чиста и добре поддържана градска среда.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest