Затварят западното платно на бул. „Никола Петков“ в Казанлък от утре

Във връзка със завършване на ремонтни дейности по бул.“Никола Петков“ от утре – четвъртък (12.05.2022 г.) от 08,00 ч. западното платно ще бъде затворено.

Ограничението ще важи от кръстовището по бул.“Княз Александър Батенберг“ (ЛИДЛ) до ЖП прелеза на ул.“Козлодуй“ до 18,00 ч. в петък (13.05.2022 г.).

Община Казанлък завършва реконструкция на уличната настилка, прилежащите тротоарни площи и изграждане на велосипедна алея по бул. „Никола Петков“, в участъка от бул. „Алeксандър Батенберг“ до ул. „Козлодуй“ по плана на град Казанлък.

Довършват се дейностите по рехабилитация на платното за движение с прилежащите тротоари на следните участъци:

  • Западно трасе от кръстовището на бул.„Никола Петков“ с бул.„Александър  Батенберг“ до началото на велоалея за село Овощник.
  • Източно трасе от пресечната точка на бул.„Никола Петков“ с ЖП  прелез до началото на велоалея за село Овощник.
  • Изграждане на нова двупосочна велоалея (ширина 2,5 м.) и подмяна на прилежащите тротоари по цялото трасе, с изключение на местата с вече подменена настилка.

Булевард „Никола Петков“ е важна транспортна връзка с населените места, разположени в посока север – юг около град Казанлък.

Изграждането на цялостна свързаност на велоалеите край Казанлък – от село Овощник до новоизграждания туристически комплекс „Светът на траките“ в землището на град Шипка са част от провежданите политики на Кмета Галина Стоянова и нейния екип.

Настоящият проект е изпълнен със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, във връзка с реализация на проект „Интегриран на градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“ Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.024-0004-C01 от 04.08.2020 г., по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Pin It on Pinterest