Защитеното жилище в Лиляк обновява материалната си база

Започва проект за включване на трима младежи с интелектуални затруднения в пазара на труда

Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения в село Лиляк започва работа по два проекта – за обогатяване на материалната си база и за премахване на запрещението на трима от настанените там младежи, с оглед включването им в пазара на труда.

Проектът за обновяването на материалната база е на стойност 29 990 лв. и ще бъде финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Съфинансирането от страна на Сдружение „Закрила, обич и вяра“, което управлява социалната услуга в жилището, е в размер на 2999 лв.

Проектът предвижда закупуване на: маси и столове за двата кухненски блока в жилището; легла и гардероби за четирите спални помещения и други уреди и пособия за две помещения на персонала.

Проектът за премахване на запрещението на трима младежи, настанени в жилището, цели те да могат да се реализират на трудовия пазар, което към момента е невъзможно. За целта, към всеки от тях ще бъдат изградени подкрепящи мрежи от двама души. С тяхна помощ ще бъде изготвен личен профил и житейски план на всеки от младежите. Това ще се случи чрез т.нар. „подкрепено вземане на решения“. Това са форми за съдействие, оказвани на лицето с цел улесняване на личното упражняване на негови права. В края на процеса се предвижда завеждане на дела за премахване на запрещенията.

Проектът е на стойност 2985 лв. и се финансира от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

Общо 8 са младежите, настанените в Защитеното жилище в Лиляк. Там те изграждат социални и трудови умения и навици, които да им помогнат да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот в среда, близка до семейната.

Реализирането на двата проекта ще допринесе за по-високото качество на предоставяните социални услуги, за тяхното модернизиране, както и за по-добрата жизнена и социална среда на потребителите.

Pin It on Pinterest