Региона

Засилен интерес към представяне на процедура по „Конкурентоспособност“

Експертите представиха детайли по възможностите за кандидатстване, дейностите, които ще се финансират, и целите на процедурата.

С бюджет от 117,5 млн. лв. и възможности за финансиране от 15 000 до 150 000 лв., процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите. Финансирането ще подпомогне закупуването на нови машини, оборудване, специализиран софтуер и създаването на онлайн магазини.

Събитието предизвика голям интерес сред присъстващите, което доведе до оживена дискусия. Бяха зададени много въпроси относно допустимостта на кандидатите и новата дефиниция за семейни предприятия. Представителите на Министерството също така информираха за очакваните параметри на предстоящите процедури и финансови инструменти за стартиращ бизнес.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г. чрез ИСУН. Повече информация за процедурата може да се намери на адрес: https://pkip.egov.bg/…/home/news/news_procedure_31052024.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest