Заседанието на Общинския съвет продължава, съветниците взеха решение за ОП „Общински транспорт Русе“

Общинските съветници взеха решение регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД от 1 176 000  лева, разпределен в 11 760 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка на 2 301 000 лева, разпределен в 23 010 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка, чрез вноска от 1 125 000 лева, от които 874 339,29 лева вземане по текущ заем от Община Русе и 250 660,71 лева реална парична вноска.

От общинска администрация настояват за по-строг контрол и мониторинг върху разпределянето на средствата за градския транспорт.

Точката предизвика дебат между съветниците и някои от тях изразиха мнение, че за да се увеличат проходите на предприятието, е необходимо то да изпълнява цялата транспортна схема на гр. Русе

Повдигна се и въпросът за това как коронавирусът се е отразил на градския транспорт в Русе и че през за периода от месец март тази година, е отчетен спад  от 70 до 50 %. В месец август възстановяването е на 90% спрямо миналогодишните резултати.

Pin It on Pinterest