Засадиха 15 800 фиданки в Новата гора на София

В рамките на пролетния залесителен сезон в Новата гора на София засадиха 15 800 фиданки.
В  четирите уикенда на акцията се включиха 1 200 доброволци от фирми, неправителствени организации и граждани,  които засадиха  новите фиданки акация. Инициативата ще продължи и през есента.
Новата гора на София край „Суходол“ е един от най-мащабните проекти, който Столична община провежда трета година, и се изпълнява само от доброволци. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“, които продължават грижата и наблюдението на фиданките.

Pin It on Pinterest