Региона

Зърнопроизводители пожелаха система за известяване на пожарите

Тази седмица в Областна администрация се проведе среща по инициатива на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието.

На срещата присъстваха зам. областният управител Ивелина Игнатова, членове на СЗЛ, представители на общините от област Разград, представители на горските стопанства от региона, Емилиян Станев – директор на ОДПБЗН – Разград, Иван Игнатов зам.-директор на ОДМВР – Разград, Станимир Станев – началник отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Разград,

Целта на срещата бе да се набележат мерки за своевременно предотвратяване и ограничаване на вече възникнали пожари, чрез координация, взаимодействие и изграждане на механизъм за съвместна работа на всички имащи възможност да помогнат при тяхното локализиране и погасяване.

За месец юни, регистрираните произшествия в ОДПБЗН – Разград са 58, като 30 от тях са пожари, основно причинени от запалването на сухи треви и отпадъци, съобщи комисар Емилиян Станев.

Мариела Йордановапредставител на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието заяви, че настояват да се възстановят инструктажите и проверката на техниката на всички, които участват в жътвата на пшеницата от служителите на ПБЗН. Според промени в нормативната уредба, това тяхно задължение е отпаднало. Стана ясно, че земеделците по места не са известени своевременно за възникнали пожари в землищата, където упражняват своята дейност и докато се включат със селскостопанска техника в ограничаването на пожара, щетите вече са нанесени. Тяхното мнение е, че е необходима система за оповестяване на населението в малките населени места. При някои случаи пожарът за изключително кратко време се прехвърля от полето в населеното място. СЗЛ предлагат още да се направи регистър, кой земеделец с каква техника разполага в съответното населено място, за да е ясно кой може да окаже съдействие при полски пожар.

Напредставителите на СЗЛ бе предложено да изготвят писмено своите предложения до Областния управител и те да бъдат включени в Наредбата за обявяване на пожароопасния сезон за следващата година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest