Започват вторите 72 часа на мобилната станция в София

Започва провеждането на вторият 72 часов функционален тест на новата мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) за качество на въздуха на територията на Столична община.

Тестът ще се проведе в рамките на 3 денонощия в кв. „Панчарево“, „Вилна зона Градище“, учебен полигон на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.                               

„С тази мобилна станция допълваме инструментариума, който имаме за измерване показателите за качеството на атмосферния въздух като данните от станцията ще могат да се проследяват на сайта – https://air.sofia.bg/. “ – каза Десислава Билева, зам.-кмет по екология на СО.                                                                                                                                                           Провеждането на 72-часовите функционални тестове се извършва с цел установяване на безпроблемната работа на станцията. След което ще бъде извършено окончателното въвеждане в експлоатация на автоматичната измервателна станция.

Pin It on Pinterest