Започват процедури по рекултивация на бившето сметище край Асеновград

Община Асеновград пристъпва към рекултивация на старото сметище край града, което не функционира.

За целта Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпусна финансови средства в размер на 2,5 милиона лева. Ангажиментът на община Асеновград е да извърши биологичната рекултивация, което ще предпази природата от замърсяване.

В момента се подготвя процедура, която се съгласува с МОСВ. Изготвен е проект, който е одобрен от всички компетентни институции. Чрез реализирането му ще се осигури недопускане замърсяването на терените около и под бившето сметище край Асеновград.

Pin It on Pinterest