Започват обществените консултации относно проекта на Програмата за управление на отпадъците за 2021-2028 г.

Община Русе уведомява гражданите и заинтересованите страни, че в периода 09.05 – 09.06.2022 г. ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени предложения“ и „Обществено обсъждане“ с предмет: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.“

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани на хартиен носител на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, като следва те да бъдат отбелязани по следния начин:

–  На вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

– Относно: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.“

Същите могат да бъдат изпращани и по електронен път на e-mail: ecology@ruse-bg.eu, със следното отбелязване: Относно: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.“

Писмени предложения  ще бъдат приемани от днес, 9 май, до 09 юни, а общественото обсъждане ще се проведе на 07.06. от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Община Русе.     

Проектът на „Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.“ можете да откриете тук.

Pin It on Pinterest