Региона

Започва втори етап за записване в детски ясли на територията на община Благоевград, документи могат да се подават от 1 до 5 април

Родители на деца, подлежащи на записване в детска ясла на територията на община Благоевград, могат да подават заявления за кандидатстване по електронен път от 1 до 5 април 2024 г.

Към момента има незаети места в четири от общо шестте детски ясли в областния център. Те са разпределени както следва: ДДЯ №2 „Радост“ – 9 свободни места, ДДЯ „Славей“ №3 – 3 свободни места, ДДЯ №5  „Конче Вихрогонче“ – 3 свободни места, ДДЯ №12 „Кокиче“  – 15 свободни места.

Това е вторият етап през  настоящата година, в който могат да бъдат депозирани документи за постъпване в детско заведение на деца от 10 м. до 3-годишна възраст.

Настоящият прием се отнася за периода от м. април – м. юни.

На 12 април, след проверка на данните за достоверност, ще бъдат обявени и резултатите за класиралите се деца, а записването следва да бъде направено от 15 до 19 април.

Кандидатстването за общинските детски ясли на територията на Благоевград се осъществява чрез електронна платформа на адрес: www.priem-blagoevgrad.bg ⇒ секция „Детски ясли“ ⇒“Регистрация“.

Там се въвеждат необходимите данни за кандидатстване. Родителят/настойникът, който подава документите трябва да следи класирането на детето в създадения си профил. Въведената информация се обработва автоматично и се проверява за коректност и достоверност. Деца, за които са подадени некоректни данни ще отпадат от първоначалното класиране. 

Родителите следва да имат предвид, че ако детето не бъде записано в детска ясла след обявяване на класирането, то за следващ период е необходимо документите да бъдат подадени наново.

При записване в съответното детско заведение трябва да бъдат предоставени следните документи:

-Оригинал и ксерокопие от:

*Удостоверение за раждане на детето;

*Документ за самоличност на заявителя;

*Всички документи, удостоверяващи посочените в генерирането заявление критерии.–

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest