Започва прием на заявления за гласуване в подвижна урна от карантинирани в община Търговище

Община Търговище започва прием на заявления за гласуване в подвижна избирателна кутия от граждани, поставени под задължителна карантина или изолация.

Заявления могат да се подават до изборния ден, включително.  Подвижна секция обаче ще бъде образувана, ако до 3 дни преди изборите  не по-малко от 10 души са заявили желание да гласуват в подвижна урна. Секцията ще бъде различна от тази, в която ще гласуват хора с трайни увреждания.

Заявлението се подава по един от следните начини: саморъчно подписано от избирателя и подадено лично, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, по пощата или по факс; по електронен път през интернет страницата на ЦИК или на e-mail на Община Търговище obshtina@targovishte.bg, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

За всички лица, подали заявления, ще бъде извършена проверка в Регионалната здравна инспекция, за да се установи поставени ли са под карантина. Образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайтовете на ЦИК и Община Търговище: https://www.cik.bg/bg/decisions/350/2021-06-30; https://www.targovishte.bg/index.php?nav=430

Pin It on Pinterest