Региона

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК

ОБЩИНА БУРГАС
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми дами и господа,

Община Бургас Ви уведомява, че в изпълнение на Решение № 3438-ЕП/НС от 7 юни 2024 г за изменение и допълнение на Решение № 3053-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК, започва изплащането на възнаграждението в размер на 25 лв., на членовете на СИК, които са представили протоколи без грешки или липси. Прилагаме утвърден списък от Централната избирателна комисия.

№   С  И  К
3, 4, 6, 7, 9,13, 16, 17, 18, 19,20, 26, 29,31, 33, 38,40, 41, 44, 48, 49,50, 52, 53, 54,61, 62, 63, 65, 66,71, 75, 76, 77, 79,80, 81, 85, 89,91, 92, 94, 97, 98, 99,101, 102, 103, 106, 107, 109,112, 113, 114, 115, 117, 118,121, 129,130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139,140, 143, 144, 146, 149,152, 155, 159,164, 166, 167, 168, 169,172, 173, 175, 176,181, 183, 188,192, 193, 195, 197, 198, 199,200, 201, 208,212, 218,220, 223, 224, 228, 229,233, 234, 235,241, 242, 244, 245, 247, 248,253, 254, 255, 256, 259,260, 261, 264, 265, 266, 267, 268,274, 275, 276, 278,282, 285, 286, 287, 288,291, 292, 296, 297, 299,300, 303, 305, 308, 309,310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329,332, 336,341, 343, 344

Членовете на СИК, заявили желание да получат възнагражденията по банков път, ще получат Допълнителната сума от 25 лв по банковата си сметка на 24.06.2024г.

Сумите в брой ще се раздават в касата на Община Бургас на ул. Александровска № 26 от 9.00ч до 17.00ч в периода от 24.06.2024г до 30.06.2024г включително.                                                       

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest