Започнаха строителните работи по изграждане на подхода към Монумента „Света Богородица“ в Хасково

Строителните работи за реконструкция на подхода към монумента „Света Богородица“ вече са в ход.

Те обхващат терен от 23 хиляди квадратни метра между улиците „Панорама“ и „Родопи“. Централното стълбище ще бъде от гранитни стъпала. Подпорните стени се запазват. Стълбищата ще бъдат обезопасени със стоманени парапети. Предстои да се оформят зелени пространства с цветя, декоративни храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове. Изгражда се нова поливна система. Парковото осветление ще бъде допълнителен акцент върху кътовете за почивка.

От междинна площадка в западната част на терена започва велоалея. Тя е с дължина 457 м. На две места ще се изградят нови стълбища, които са съобразени с естествения пешеходен поток. В средата на велоалеята ще има площадка за фитнес на открито. По скатовете ще се засадят „падащи” растения, широколистни и иглолистни видове. По продължение на алеята ще се оформят места за почивка с пейки и настилка от гранитни павета. Предвидени са стойки за велосипеди.

В подножието на Монумента, върху естествената зелена стена, с декоративна растителност ще бъде направен надпис ХАСКОВО. Под надписа ще бъде оформена стена с пълзящи растения. Предвидено е парково художествено осветление на надписа ХАСКОВО.

Това е един от ключовите проекти, които община Хасково стартира през тази година. Благодарение на него този район на града ще бъде благоустроен и модернизиран. Мястото ще допълни архитектурния ансамбъл на Монумента „Света Богородица“ и Камбанарията, като направи достъпа до тези забележителности приятен и интересен. Този терен ще бъде поредното зелено пространство, с което Хасково ще се заяви като  още по-чист и зелен град. Проект “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Pin It on Pinterest