Започна ремонтът на Транспортния мост в Ловеч

На 16 март 2020 г. започна предвиденият ремонт на Транспортния мост в Ловеч.

Поради обстановката обектът „Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм в гр. Ловеч , между ул. „Търговска“ № 8 и ул. „Васил Левски“ № 33 -35″ тръгна без тържествена първа копка. Това е поредният проект на Община Ловеч, който подобрява градската инфраструктура. В началото на март беше даден старт на ремонта на ул. „Крайречна“ в Индустриалната зона.

Стойността на проекта е 732 174 лв. със ДДС, като от тях 419 697 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. от държавния бюджет на Министерството на финансите за община Ловеч, а 312 477 лв. са с решение на Междуведомствената комисия № 260/ 28.11.2018 г. – за непредвидени или неотложни разходи за овладяване и предотвратяване на бедствие. Срокът на СМР е 90 дни.

Изпълнител е фирма „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, строителен надзор ще изпълнява фирма „ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ“ ООД. Авторски надзор по време на строителството ще изпълнява „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД.

Целта на инвестиционния проект е подобряване на експлоатационно-техническите характеристики и удължаване живота на настилката. На местата, определени за обособяване на пешеходни пътеки, е предвидено зануляване на бордюра на нивото на пътната настилка с цел безпрепятствено придвижване на хора в неравностойно положение. Предвижда се повдигане до проектно ниво на съществуващите дъждоприемни и ревизионни шахти. За шофьорите е важно, че от страна на детската градина „Мария Сиркова“ ще бъде обособено кръгово кръстовище.

Ремонтно-възстановителните работи влючват: разваляне конструкцията на пътната настилка до ниво съществуваща стоманобетонова пътна плоча, полагане на нов изравнителен бетон, нова хидроизолация, нова двупластова асфалтобетонова настилка. Дейностите по рехабилитация на моста включват почистване на засегната видима армировка на стълбовете на моста, на кусинетите (възглавниците) и гард-баластовите стени на устоите, както и възстановяване на всички локално засегнати места по бетона на телата на конструктивните елементи на моста.

Pin It on Pinterest