Започна рекултивацията на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград

Днес, 07.09.2021г., при Регионалното депо за управление на отпадъците -Благоевград, местност Текето, землището на село Бучино, община Благоевград, бе направена първа копка по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“.

Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело                С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  

С реализирането му се предвижда техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград.

Г-н Илко Стоянов, кмет на община Благоевград, подчерта голямата социална и екологична значимост на проекта:  „Рекултивацията ѝ е от изключителна важност за околната среда, защото по този начин ще осигурим подобряване състоянието на почвите и подземните води. Ще имаме и по-чист въздух“, заяви градоначалникът. Той добави, че това е поредната стъпка в усилията на общинското ръководство за подобряване на условията на живот и по-чиста околна среда.

„С реализирането на проекта ще създадем условия за осъществяване на местно ниво на задълженията, поети от България за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на управление на отпадъците“, заяви кметът Илко Стоянов и допълни, че Благоевград „вече има едно ново модерно депо и нашата амбиция е да продължим да надграждаме постигнатото“.

Църковен ритуал за здраве бе отслужен от отец Петър, от храм „Въведение Богородично“, община Благоевград.

На събитието присъстваха заместник-областният управител Слави Христов, председателят на Общинския съвет Радослав Тасков, общински служители,  граждани, медии.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът е в размер на 1 679 125.29 лв., от които 1 427 256.50 лв. са осигурени от ЕС (ЕФРР), а националното финансиране е на стойност от 251 868.79 лв.

Дейностите по проекта се предвижда да приключат до 19.11.2022 г.

Официалната церемония „Първа копка“ се проведе в съответствие със Заповедите на Министъра на здравеопазването №№ РД-01-743 и РД-01-745 от 31.08.2021 г., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID – 19.

Pin It on Pinterest