Започна раздаването на хранителни пакети на лица от патронажната грижа

От днес – 07 април 2020 г., екипи на Община Враца и доброволци от местната структура на БЧК започнаха раздаването на хранителни продукти на 191 лица, обхванати от проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, договор №BG05M9OP001-2.040-0052- C02 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Към момента пакети, всеки от които е с общо количество от над 25 кг., получават нуждаещи се хора в града.
Хранителните продукти са осигурени по програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019 г“.

Pin It on Pinterest