Започна кандидатстването за Годишните поименни награди на Община Варна за студенти

Започна процедурата за определяне  на  Годишните поименни награди на Община Варна за студенти.

За тях  могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия: да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите училища във Варна; да имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна година; да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или имат отлични изяви на научни форуми. Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област. Документите на кандидатите се подават в офиса на студентския съвет на висшето училище, не по-късно от 24.10.2020 г. Годишните поименни награди се връчват в навечерието на празника – 8-ми декември.

Pin It on Pinterest