Заместник областният управител на Хасково присъства на мероприятия, свързани с изпълнението на НП “Иновации в действие“

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева присъства на мероприятия, свързани с изпълнението на Националната програма “Иновации в действие“ в ОУ “Св. Иван Рилски“- Хасково. Директорът на учебното заведение Тонка Ченгелова приветства г-жа Желева и каза, че за нея е удоволствие да я запознае с иновациите в образователния процес в училището.

В ОУ “Св. Иван Рилски“- Хасково има три иновативни паралелки.  Иновацията на паралелката “Изследователи“ е в областта на екологията и природните науки, а на паралелката “Лъвчета“ е в областта на математиката на английски език. “Търсачи“ е третата паралелка, където иновацията е в областта на обучението по история и цивилизация.

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева посети открития урок на учениците от иновативната паралелка “Изследователи“ с учител Йорданка Първанова. Тя участва в интересните иновативни занятия на децата и поздрави ръководството и учителите на ОУ “Св. Иван Рилски“- Хасково.

„За мен е удоволствие да присъствам в ОУ “Св. Иван Рилски“- Хасково на откритите часове, които се провеждат днес, част от Националната програма “Иновации в действие“. Впечатлена съм от професионализма на учителите и емоцията и любовта, които влагат в своята работа с децата. Важно е подобряването на качеството на образованието чрез въвеждането на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. Така се изграждат модерни училища чрез иновации и нови методи на преподаване, което подобрява мотивацията за учене на децата. Освен дигитализацията в учебния процес е много ключов и обменът на идеи, а също така и партньорството, които са основна цел на програмата.“, каза заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева.

Тя пожела на децата да продължават да развиват креативното си мислене, което ще им помага да опознаят по-добре околния свят.

Pin It on Pinterest