Заместник-областният управител на Хасково Мартин Узунов извърши инспекция на оградата по границата

Заместник-областният управител на област Хасково Мартин Узунов извърши инспекция на инженерното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница заедно с работна група от експерти.

Той посети стратегическото съоръжение, касаещо националната сигурност на Република България, във връзка с получени сигнали от Гранична полиция за компрометирани участъци.

Комисията се запозна на терен и засне проблемните участъци по  инженерното възпрепятстващо съоръжение. За обхода съдействие оказаха служителите от Гранична полиция.

Бяха направени скици на компрометираните участъци по инженерното възпрепятстващо съоръжение с цел изготвяне на количествено-стойностна сметка за предстоящия ремонт на оградата.

Проведена бе работна среща с областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за съгласуване избора на конструктивно решение за проблемните участъци.

След изготвянето на количествено-стойностна сметка ще бъде подадена необходимата документация и материали до МС за отпускане на средства за ремонт на проблемните участъци по инженерното възпрепятстващо съоръжение.

Pin It on Pinterest