Заместник-кметът на община Хасково Мария Вълчева участва в конференцията „Бъдещето на занаятчийството и антикварния бизнес в трансграничния регион

Тя се организира от Сдружение за регионална социално и икономическо развитие в партньорство с Тракийска клубна асоциация на природните спортове- Турция, в изпълнение на проект „Увеличаване на трансграничния туристически потенциал между Хасково и Одрин“. Проектът се финансира от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция.

„Безспорно местните занаяти и традиции са мост не само във времето, но и трансграничен мост за развитие на връзките между нашите два съседни народа. Затова смятам, че проекти като Вашия са изключително полезни за разгръщане на потенциала на местната общност. Защото тук, сред майсторите, съхранили старите занаяти, е запазена автентичната традиция да се създават занаятчийски стоки с висока художествена стойност“, каза пред участниците в конференцията Мария Вълчева. По време на форума бяха представени резултати от изследването на пазара на занаятите и антиките в България, ЕС и Турция, включително тенденциите в областта на иновациите и възможностите на антикварния бизнес за развитието на туризма.

В конференцията участват Евгени Иванов- председател на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие, Лозко Латев- председател на Регионалната занаятчийска камара в Хасково, Константин Пенков- председател на Софийско филателно дружество, проф. Иля Прокопов от Югозападния университет „Неофит Рилски“- Благоевград, Илия Годев-член на борда на директорите на Европейския форум на асоциациите за опазване на наследството, представители на туристическия бранш и на занаятчийските организации от Хасково и Одрин.

Pin It on Pinterest